MW architectuur heeft ruim ervaring in het restaureren van monumenten. Belangrijk daarbij is om op basis van de (nog) aanwezige kwaliteiten een plan op te stellen dat recht doet aan het pand én tegelijkertijd ervoor zorgt dat het pand weer geruime tijd mee kan.

Voor een compleet overzicht zie de lijst van werken.

 

copyright