Conform de Auteurswet van 1912, geconsolideerde versie zoals geldig vanaf 01-02-2003, is en blijft al het op deze site weergegeven materiaal het intellectuele eigendom van MW architectuur. MW architectuur kan het waarderen als materiaal van deze site gekopiëerd wordt, echter op voorwaarde dat van tevoren een email naar info@mwarchitectuur.nl is verzonden met daarin het doel van publicatie of gebruik en dat MW architectuur toestemming heeft gegeven voor het beoogde gebruik. MW architectuur behoudt zich ten alle tijde het recht voor zonder nadere opgaaf van reden het gebruik of publicatie af te keuren.

copyright